Datogether Data Landkaart

Kennisdeling als sleutel tot een succesvolle organisatie
Why choose Us?

Deel kennis en informatie Management, Afdeling & Werkvloer

De snel veranderende wereld vereist van organisaties dat zij snel meeveranderen. Dit maakt orgnaisaties dynamischer, met vaak kleinere, losser opererende teams. De uitdaging is om deze teams wel met elkaar verbonden te houden.

Door belangrijke data over o.a. behaalde resultaten, processen, marktinformatie en actieplannen met elkaar te delen, deel je actief kennis zonder grote impact op het dagelijks werk.

Why choose Us?

Voor kennisrijke organisaties Klaar voor het informatie-tijdperk

De enige manier om te overleven als organisatie is door goed samen te werken, binnen én buiten de organisatie. De data landkaart geeft je de mogelijkheid om juist die kennis en informatie te delen die je wil delen.

Zo kun je effectief verantwoorden naar het management, ervaringen van medewerkers vertalen naar de juiste strategie en inzicht krijgen in behaalde resultaten door de gehele organisatie.

Why choose Us?

Meer dan alleen een toolCultuur & Advies

Als je écht succesvol data, kennis en informatie met elkaar wil delen moet iedereen in de organisatie enthousiast zijn en vooral de meerwaarde zien. We helpen verschillende afdelingen om na te denken over welke kennis zij willen delen en hoe dit gedaan wordt.

De gedeelde kennis van de afdelingen wordt inzichtelijk gemaakt op de data landkaart.

Inzicht in het data landschap

Waar leeft welke kennis in de organisatie?
Macbook
1.

Globale informatievraag

Een eerste blik op de landkaart toont of er op dat gebied informatie beschikbaar is.

2.

Onderzoek

Door de kaart verder te ontdekken wordt het duidelijk of de informatie ook bruikbaar is voor de vraag.

3.

Gebruik & Contact

Met de informatie uit de data-landkaart kan iemand ofwel de data direct gebruiken, of heb je direct contact met de data-eigenaar die je verder kan helpen.

Data-inzicht op basis van verantwoordelijkheid

Data-eigenaren zijn verantwoordelijk voor het management van de verschillende datasets

De data-landkaart is ingericht op basis van de verantwoordelijke afdeling of persoon.

Dit geeft inzicht in de plekken van de organisatie die het meeste met data aan de slag zijn. Daarnaast is de verantwoordelijkheid direct duidelijk, waardoor je ook direct wie je kunt contacteren met jouw data vraag.

Verbeter data-gebruik in de organisatie

Neem drempels weg voor informatie- en kennisdeling in de organisatie

De meest gehoorde frustratie bij het gebruik van data is dat iemand de juiste data niet kan vinden, of niet toegankelijk heeft. Als iemand moet zoeken naar het juiste aanknopingspunt wordt dit vaak als grote drempel gezien.

Een data-landkaart lost niet alle uitdagingen op voor het gebruik van data, maar neemt wel deze grote drempel weg. Hierdoor faciliteer je